درباره ما

برنامه های مداخله ای زود هنگام در طول ۵ سال اول زندگی موجب افزایش و رشد هوش می شود، انجام این برنامه ها موجب توسعه تحولات رشد جسم و هوش کودکان  می شود. شناسایی و تشخیص کودکانِ در معرض خطرِ مشکلات یادگیری در سنین پیش دبستان وتدارکِ کمک های مداخله ای برای آنان از اولویت های اساسی است. نتایج پژوهش ها نشان داده است که گروهی از کودکان، دبستان را درحالی شروع می کنند که در مقایسه با همسالان خویش، از لحاظ دانش کلمات، مهارت های ریاضی ودسته بندی وشناخت حروف و مشکلات زیادی دارند.

گروه آموزشی نیک با حضور کادری مجرب از اساتید حوزه روانشناسی، متخصصین حوزه کودک و مربیان پایه پیش دبستانی،متناسب با نیازهای یادگیری کودک و در راستای حمایت از رشدهمه جانبه کودکان، پرورش اعتمادبه‌نفس و مهارت حل مسئله، ایجاد استقلال فکری و انضباط فردی و به دست آوردن شایستگی‌های اجتماعی و پرورش همکاری و تعامل، تقویت حس هویت در کودک و به‌منظور زندگی بهتر در دنیای پیچیده‌ امروز اقدام به ایجاد محتوای آموزشی مورد نیاز کودکان ۴ تا ۶ سال نموده است.