راهنما

-کاربر محترم برای استفاده از محتوای پکیج لازم است ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

-پس از ثبت نام و خریداریِ پکیج می توانید اطلاعات کودک را ثبت نموده، عکس کودک را آپلود نموده و آموزش گام بگام کودک را رسما" شروع نمایید.

-پکیج مداخله ای موجود در راستای توانمند سازی کودکان 4 تا 6 سال ، بصورت همه جانبه در تمام ابعاد رشدی از جمله رشد شناختی، رشد کلامی، رشد حرکتی و رشد عاطفی-هیجانی طراحی گردیده است.

-برای شروعِ کار، لازم است والد یا مربیِ کودک، جدول ارزیابیِ حیطه های مختلف رشدِ کودک را در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار داده و کودک را از آن طریق ارزیابی نماید

-پس از مشخص شدن نقطه ی شروعِ آموزشِ کودک، با انتخاب هر یک از مهارتهای شناختی، حرکتی، اجتماعی و کلامی، گام به گام آموزش کودک را هدایت نمایید.

-هر مهارت، شامل دسته ها و یا زیر مجموعه های خاص آن مهارت می باشد که جنبه های مختلف موضوع را در بر می گیرد.

- پاسخگویی به سوالات هر دسته بر اساس نظم موجود صورت می گیرد و بعنوان مثال، آزمودنی باید به سوال یک پاسخ دهد تا به سوال دو هدایت شود. در اتمام فعالیت هر دسته کاربر به دسته ی بعدی هدایت می شود.

-در آموزش و پرسش سوالات از کودک عجول نباشید و از دید یک کودک 4

ساله محتوا را بررسی و مورد آزمون قرار دهید. تعجیل در آموزش موجب دلسردی کودک و عدم یادگیری می گردد.

-موارد ذکر شده در پکیج در بخش ها و دسته ها بصورت نمونه قرار داده شده و والد می تواند جهت ایجاد تنوع و یادگیریِ بیشتر، موارد متنوع شبیه به بحث را مورد آموزش قرار دهد.

-همواره مد نظر داشته باشید، آموزش به کودک باید صرفا" بر اساس بازی، بدون ایجاد تنش و عصبانیت، با زبان کودک، در نهایت آرامش و با اراده و انتخاب کودک انجام پذیرد.